15 hình ghép ảnh động vật cực kỳ ấn tượng

Mình cũng đã hơn 10 năm tiếp xúc photoshop , ghép ảnh vẽ vời blend đủ kiểu , cơ mà xem các tác phẩm ghép ảnh thế này quả thật khâm phục quá cơ :3

Dorse

 

Guinea Lion

 

 

Killer Penguin

 

Purd

 

Snorse

 

Proboscird

Purse

 

Slawk

 

Heagle

 

Shorse

 

Elephird

 

Guorse

 

Shug

 

Purilla

 

Elephuck

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.