Action làm hiệu ứng chữ – hàng độc

 Những hiệu ứng này bạn có thể thỏa thích sáng tạo trong bản thiết kế của bạn, hãy down nó về máy và để dành nhé, các tài liệu upload len mạng sẽ không thể tồn tại cùng với trang web dohoavn được , admin không có thời gian để test nó làm việc như thế nào, cho nên down cái này về thì mạnh ai nấy xài nhé , xem hướng dẫn sử dụng action tại đây

GSE0JS7

DOWNLOAD

Nếu bấm nút like không được, bạn vui lòng bấm nút +1 đẻ hiện link down

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.