Mua bán hình ảnh chất lượng cao , hình gì cũng có cho thiết kế , in ấn , quảng cáo và các vấn đề liên quan đến hình ảnh stock và vector

Hình ảnh về ma trơi và cách nó xuất hiện

Hình ảnh về ma trơi và cách nó xuất hiện
Ma trơi: Đám sáng thường thấy lập lòe ban đêm trên bãi tha ma, do hợp chất phốt-pho từ xương người chết thoát ra và bốc cháy khi gặp không khí, theo mê tín cho là có ma hiện.
——-
Bàn độc chen chân chó nhảy ngồiMồ chiều xanh lạnh lửa ma trơiDậu chưa đổ đã bìm chen lấnHuyệt chửa đào xong đã quỷ cười(Chờ đợi nghìn năm - Mai Thảo)
/via cadao.me/

Ma trơi: Đám sáng thường thấy lập lòe ban đêm trên bãi tha ma, do hợp chất phốt-pho từ xương người chết thoát ra và bốc cháy khi gặp không khí, theo mê tín cho là có ma hiện.

——-

Bàn độc chen chân chó nhảy ngồi
Mồ chiều xanh lạnh lửa ma trơi
Dậu chưa đổ đã bìm chen lấn
Huyệt chửa đào xong đã quỷ cười

(Chờ đợi nghìn năm – Mai Thảo)